Biuletyn Informacji Publicznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "PRZYJAZNYCH SERC" W PŁOCKU

Adres: Dom Pomocy Społecznej  "Przyjaznych Serc" w Płocku

09 – 402 Płock, ul. Krótka 6a

Telefon / Fax (24) 367-19-04; (24) 367-19-05

adres strony internetowej: www.dpsplock.pl

adres e-mail: sekretariat@dpsplock.pl

Dyrektor: Anna Olszewska-Lewandowska

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przeznaczony jest dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 93. DPS posiada prestiżowy certyfikat "Opieka bez agresji", który potwierdza profesjonalne przygotowanie pracowników Domu do sprawowania opieki pozbawionej przemocy oraz wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczych.  Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i edukacyjne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

 

W obiekcie znajduje się 29 pokoi mieszkalnych, dwu i trzyosobowych, wyposażonych w funkcjonalne meble i sprzęty. Wyposażenie i wystrój wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną atmosferę - generalnie urządzone są one według własnych upodobań mieszkańców.
Budynek Domu spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – obiekt nie posiada barier architektonicznych i jest wyposażony w windę osobową, instalację alarmowo-przeciwpożarową i alarmowo-przyzywową.

Po rozbudowie i modernizacji obiekt został wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalno – gospodarcze i terapeutyczne tj. sale terapii zajęciowej, pracownię plastyczną, pracownię komputerową, Salę Doświadczania Świata „Snoezelen”, salę rehabilitacji leczniczej, pomieszczenia dziennego pobytu, aneksy kuchenne, salę  widowiskową, kaplicę, magazyn depozytów, pokoje dla usamodzielniających się mieszkańców, pokój gościnny dla rodzin mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do ich potrzeb i zainteresowań. Spośród licznych form terapii prowadzonych w DPS należy wymienić: artterapię, biblioterapię, muzykoterapię, silwoterapię, choreoterapię oraz psychoterapię i socjoterapię. Organizacja wolnego czasu mieszkańców jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez personel Domu. Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji i internetu mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno–oświatowych i rekreacyjnych, m.in. w wycieczkach, spektaklach teatralnych, programach poetycko-muzycznych, wieczorkach tanecznych, imprezach integracyjnych, podczas których odwiedzani są przez rodziny, znajomych, wolontariuszy i współpracujące stowarzyszenia.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 07 lipca 2003, godzina 10:55)
 • Osoba publikująca: Dom Pomocy Społecznej
 • Nadzór nad treścią: Dom Pomocy Społecznej
 • Ilość wyświetleń: 2 710 706
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 15 marca 2021, godzina 08:48
 • Historia aktualizacji

 • 15 marca 2021, godzina 08:48 Aktualizacja dokumentu
  23 stycznia 2018, godzina 20:54 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  11 maja 2016, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  25 lutego 2013, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2009, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  19 maja 2006, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  09 lipca 2004, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2004, godzina 17:18 Aktualizacja danych
  07 lipca 2004, godzina 17:17 Aktualizacja danych
  07 lipca 2004, godzina 17:16 Aktualizacja danych
  07 lipca 2004, godzina 17:15 Aktualizacja danych